+90 212 607 13 75  |  info@eurogost.com  |                        

KAZAKİSTAN GOST-K BELGESİ

GOST-K KAZAKİSTAN KALİTE SERTİFİKASI
Sovyetler Birliği'nin dağılması ile beraber Kazakistan, GOST-R standartlarını baz aldığı kendi ülke standartlarını geliştirmiştir. Bu standartlar GOST-R ile ciddi benzerlikler göstermesine rağmen, işleyişinde ve mevzuatında farklılıklara sahiptir.
GOST-K Kalite Sertifikası,  Kazakistan Devlet Sertifikasyon ve Metroloji Kurumu(KAZMEMST) eliyle yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir. Bu sertifika, ülkeye giriş yapan ürünlerin büyük bir kısmı için alınması zorunlu olan bir sertifika olmakla beraber, aynı zamanda iç pazardaki toptan ve perakende ticareti önemli miktarda kolaylaştıran, adeta ürüne prestij kazandıran bir özellik de taşımaktadır.
GOST-K Kalite Sertifikası çeşitleri aşağıdaki gibidir :

Tek Seferlik (Parti Bazında) Sertifika : Bu sertifika tipinde Kazakistan'dan ithalatçı bir firma ile satış sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Bu sertifikaların kullanımı yalnız tek bir ithalatçı firma için sadece bir kereye mahsustur.
1 Yıllık Seri Üretim Sertifikası : Sadece numune ve dökümanların incelenmesi sonucu, uzman ziyareti yapılmadan 1 yıllık süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikaların 1 yıl sonra güncellenmesi gerekmektedir.
3 Yıllık Seri Üretim Sertifikası : Uzman ziyareti yapılarak 3 senelik seri üretim için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar alındıktan sonra 3 yıl boyunca bütün gümrük işlemleri ve ürün satışları için geçerlidir. 3 Yıllık GOST-K Kalite Sertifikası için her yıl, yıllık inceleme yapılması gerekmektedir.


RET MEKTUBU
Akredite(yetkilendirilmiş) sertifika merkezleri tarafından verilen ve ilgili ürünün sertifikalandırtmasının zorunlu olmadığını beyan eden belgedir. Muafiyet mektubu olarak da adlandırılan bu mektup sertifika merkezi tarafından belirli formda hazırlanarak imza ve kaşe ile onaylanmaktadır. Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ukrayna’da her bir ülkenin  kendine özgü ret mektubu formatı ve uygulaması bulunmaktadır. İlgili ürünün ayrıca gümrük birliği sertifikasyonu-deklarasyonu kapsamında olmadığına dair EAC ret mektubu da verilebilmektedir.
Ret Mektubu iki tipte verilmektedir:
1.    Ürünlerin satışı için Ret mektubu- Firma ve firma yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.
2.    Gümrük birimleri için Ret Mektubu- Belirli bir gümrük birimi ve yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.