+90 212 607 13 75  |  info@eurogost.com  |                        

RUSYA GOST-R, RTN, SGR, YANGIN BELGELERİ

GOST-R KALİTE SERTİFİKASI
Ürünlerin kalite ve güvenliğinin GOST standartlarına uygunluğunu tasdik. Rusya Federasyonu’na ihraç edilen tüm ürünlerde 1 Ekim 2000 tarihli Gümrük İdaresi (GTK) tebliğince GOST-R  sertifikasının alınması zorunlu hale getirilmiştir.

GOST-R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu ( Rusya Devlet Standartları Enstitüsü) 30 Temmuz 2002 yılında No:64 "Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan mal ve hizmetler kanununa" istinaden mal ve hizmetlere sarı renkte GOST- R sertifikası alınması zorunludur.

GOST-R sertifikası, ürünlerin Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlarda test edilmesi sonrasında Rusya Federasyonu tarafından Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.

Ürün için GOST-R sertifikası  haricinde Yangın-Hijyen Belgeleri zorunlu ise, Rusya MCS Bakanlığı 08 Temmuz №:320 "Yangın belgelendirmesi zorunlu ürünler" Rusya Federasyonu Hijyen standartları 15 Ağustos 2002 №:325 "kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın sertifikası alımından sonra GOST-R sertifikası verilmektedir.

Gost-R belgesi gerek geçerli olduğu bölgelerde gerekse diğer ülkelerde bir kalite belgesi olması dolayısıyla bir güven unsuru olarak değerlendirilmektedir.

Kullanıldığı Alanlar
Rusya Gümrükleri (Zorunlu)
Perakende Mağazalar (Perakende satılan ürünler için)
İnşaatlar (İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan alabilmek için)
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler (Çalıştırma izni almak için)
Üretim tesisleri (Çalışma izni ve üretim izni almak için)

Geçerli Olduğu Bölgeler
GOST Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler : Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ( Belarusya )
GOST Belgesinin etkili olduğu ülkeler : Kazakistan, Türki Cumhuriyetler, Baltık Ülkeleri, Moldavya, Kafkas Cumhuriyetleri

SERTİFİKA ÇESİTLERİ
PARTİ BAZINDA(TEK SEFERLİK): Tek seferlik sertifikasyonda ithalatçı firma bilgisi, sözleşme bilgisi (invoice ibraz edilmesi)gerekmektedir. Bu sertifika sadece bir defa için geçerlidir

1 YILLIK SERİ ÜRETİM SERTİFİKASI: Uzman incelemesi ve numune gereksinimi olmadan evrak ve dökümanlara göre verilen sertifikalardır. 3 yıllık seri üretim için verilen sertifika ile aynı işlevi görür.

3 YILLIK SERİ ÜRETİM SERTİFİKASI: Uzman(Expert) ziyareti yapılarak 3 yıllık seri üretim sertifikası verilebilinir.  3 yıl boyunca gerek gümrük gerekse iç pazarda zorunlu olan yerlerde geçerlidir.


RUSYA YANGIN GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
Yangın sertifikası ya da yangın güvenlik belgesi yangın güvenlik koşullarına uygun olan verimi teyit eden belgedir.  Ürünlerin yandıklarında çıkardıkları gazların zehirli olup olmadıkları, yangına dayanımı konularında verilen bir belgedir. Yangın emniyeti , yangından dolayı kişinin, mülkiyetin, bir cemiyetin ve devletin güvenliğinin sağlanmasının bir koşuludur.

Yangın güvenliği konusunda Federal kanuna ve 9 Kasım 2001 tarihli 1309 no’lu Rusya Federasyonu Başkanı’nın Kararına göre” yangın emniyeti alanında zorunlu onaya tabii tutulan ürünler listesi (8 Temmuz 2002 tarihli 320 no’lu Bakanlık Emri) uygun bulunup, onaylanmıştır.

YANGIN GÜVENLİĞİ SERTİFİKASİ GEREKTİREN URUNLER :
• Yanıcı özellik taşıyan inşaat malzemeleri ( Halı, duvar kağıdı, polimer esaslı yer kaplamaları, kapı vb.)
• Yangın sinyalizasyon sistemleri ve veri iletim kabloları
• Yangın geciktirici ya da önleyici malzemeler, yangın kapıları
• Yangın Dolapları ve iç aksamı
• Yangın Söndürücüler
 •Yangın Damperleri
• 220 V ve üstü gerilim taşıyan elektrik kabloları
• Kompresörlü buzdolapları
• LPG ya da doğalgaz ile çalışan gaz ocağı, kombi, şofben gibi ürünler
• Endüstriyel brülör, kazan, ısı jeneratörü gibi ürünler

YANGIN GÜVENLİĞİ SERTİFİKASIÇEŞİTLERİ :
Yangın sertifikası tek seferlik veya seri üretim bazında 1-5 yıllık olarak verilir.


RUSYA GOSTSTROY BELGESİ
GOSTSTROY belgesi inşaatlarda kullanılan ürünlere verilmektedir. Bu belge, ürünün GOST-R.SNİP, PB normlarına uygun olduğunu belirtir.
GOSTSTROY belgesi, Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı tarafından GOST-R Belgelendirme sistemi kurallarına göre verilmektedir. GOST-R sertifikasının bir bileşenidir.


RUSYA ROSTEHNADZOR (RTN) - SANAYİ GÜVENLİĞİ İZNİ
Rusya Federasyonu’nda, özellikle petrokimya sanayisinde patlayıcı yanıcı ve diğer tehlike arz eden yerlerde kullanılan ve çevre açısından tehlike oluşturan endüstriyel ürünler için zorunludur.
RTN belgesi bir nevi ürünün kullanım izni anlamına gelmektedir. Daha önce GGTN(GOSGORTEKHNADZOR) olarak bilinen bu belge 2004 yılından sonra Rusya'da merkezleştirerek federal platforma taşınmış ve RTN(ROSTEKHNADZOR) olarak değişmiştir.

RTN GEREKTİREN ÜRÜNLER:
1.    Basınçlı kaplar
2.    Hava ve gaz kompresörleri
3.    Yük ve insan-hasta asansörleri ve ekskavatörler
4.    Petro kimya ve gaz tesislerinde kullanılan Vana,valf ve klapeler
5.    Endüstriyel vinçler ve inşaat vinçleri, Elevatörler
6.    Kızgın buhar bulunduran, üreten ve taşıyan tüm sistemler
7.    Özel depolama üniteleri gaz ve benzin depoları yanıcı-patlayıcı veya zehirli maddelerin bulundurulduğu depolar
8.    Ex-Proof, ATEX  özellikleri gerektiren elektro mekanik ekipmanlar
9.    Metal eritme fırınları
10.  Madencilik ve yer altında kullanılan ekipmanlar
11.  Petrol rafinerilerinde kullanılan tüm ekipmanlar
12.  Tehlike arz eden kaynak işleri ve bununla ilgili ekipmanlar
13.  Gaz kullanarak ısı üreten tüm sistemler kazan ve yüksek ısılı fırınlar

RTN  ÇEŞİTLERİ
ROSTEKHNADZOR Kullanma izinleri parti bazında veya seri üretim için 3 veya 5 yıl olarak verilmektedir.


RUSYA TEKNİK ŞARTNAME
Teknik şartnamenin amacı bir taraftan, ticari malların pazarda serbest dolaşımı, diğer taraftan vatandaşların sağlık ve mülk güvenliği, çevre güvenliği, hayvan ve bitkilerin korunması, tüketicileri yanıltan faaliyetlerin önlenmesi için gereklilikleri belirlemektir.. Yeni yasanın normatif temelini, zarar verme riskinin derecesini göz önünde bulundurarak, farklı ürün grupları için güvenliği sağlayan minimum talepleri içeren "Teknik Şartnameler" oluşturmaktır. Ulusal standartlar dahil, tüm diğer standartlar isteğe bağlı olarak sağlanacak, serbest pazar koşullarında, ürünler "Teknik Şartnameler" kapsamı dışında kalsa bile, uygunluk sertifikası alınmasını teşvik etmektir.


ÖLÇÜM CİHAZLARI KAYIT VE KULLANIM İZNİ
Rusya Federasyonu’na ihraç edilmek istenen ölçüm cihazları, Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından kontrol edilmek sureti ile kayıt altına alınmaktadır.
Bu cihazlardan başlıcaları ;
• Endüstriyel ölçüm cihazları
• Jeodezi ve hidroloji aktiviteleri ile ilgili ölçüm cihazları
• İç piyasada kullanılan ölçüm ve tartı cihazları
• Devlete ait kurumlar ve milli güvenlikle ilgili ölçüm cihazları
• Çevre sağlığı ile ilgili ölçüm cihazları
• Sporla ilgili ölçüm cihazları
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ölçüm cihazları

RUSYA MUAFİYET(RET) MEKTUBU:
Rusya Federasyonu Gümrük Komisyonu tarafından 6 ayda bir  kez yayınlanan tamimlerde, gümrüklerde hangi ürünlerde sertifika isteneceği  yayınlanmaktadır. Liste dışında kalan bir ürün için Muafiyet (RET MEKTUBU) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu evrak hem gümrük hem de iç piyasada kullanılır ve parti bazında verilir. Bu mektubu verme yetkisi VNIIS enstitüsü yetkisi dahilindedir.
Akredite(yetkilendirilmiş) sertifika merkezleri tarafından verilen ve ilgili ürünün sertifikalandırılmasının zorunlu olmadığını beyan eden bu mektup sertifika merkezi tarafından belirli formda hazırlanarak imza ve kaşe ile onaylanmaktadır. Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ukrayna’nın kendine özgü ret mektubu formatı ve uygulaması bulunmaktadır. İlgili ürünün ayrıca gümrük birliği sertifikasyonu-deklarasyonu kapsamında olmadığına dair EAC ret mektubu da verilebilmektedir.
Ret Mektubu iki tipte verilmektedir:
1.    Ürünlerin satışı için Ret mektubu -  Firma ve firma yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.
2.    Gümrük birimleri için Ret Mektubu - Belirli bir gümrük birimi ve yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.