+90 212 607 13 75  |  info@eurogost.com  |                        

UKRAYNA UKR SEPRO, UKR SEZ, YANGIN BELGELERİ

UKRAYNA KALİTE SERTİFİKASI ( UKRSEPRO )
Ukrayna'da halen geçerli olan Kalite Belgesidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Ukrayna mevcut GOST sistemini baz alarak kendi kalite standartlarını Rusya'dan ayrı olarak geliştirmiştir. Ukrayna Kalite Sertifikası ( Ukr SEPRO ), GOST' a sistem olarak benzer özellikler göstermesine rağmen uygulamada ve mevzuat yönüyle farklılıklar göstermektedir.
Ukrayna, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle de bu belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ukrayna'da üretim yapan veya Ukrayna'ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. Ukr SEPRO Belgesi firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir. Bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme yetkili test merkezlerinde yapılırsa geçerli olmaktadır.


KULLANILDIĞI ALANLAR
Ukrayna Gümrükleri ( Zorunlu )
Perakende Mağazalar ( Perakende satılan ürünler için )
İnşaatlar ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan alabilmek için)
Endüstriyel mutfak, çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )
Üretim tesisleri ve fabrikalar ( Çalışma izni ve üretim izni almak için )
 
SERTİFİKA TÜRLERİ
Ukr-SEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile ilgilidir:
Bir yıl için verilen UkrSEPRO: Firma ürünleri incelenmeden, yalnız teknik dökümantasyon incelemesiyle verilebilir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.
İki yıl ve üzeri bir süre için verilen UkrSEPRO: Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

UKRAYNA HİJYEN SERTİFİKASI ( UKRSEZ )
Ukrayna Sıhhi-epidemiyolojik sertifikası  (Hijyen Sertifikası): bir ürünün hijyen ve Ukrayna'da zorunlu sıhhi-epidemiyolojik kurallara, standartlara uygun olduğunu, teyit eden belgedir.

Sıhhi-epidemiyolojik sertifikası laboratuar testlerinden sonra, Ukrayna Sağlık Bakanlığı (Міністерство охорони здоров'я України) tarafından verilir. Testler, ürünün  sağlık, güvenlik ve hijyen şartlarına uygunluğunu kontrol etmek amacıyla yürütülmektedir.

Sıhhi-epidemiyolojik sertifikaların geçerliliği başvuru sahibi tarafından seçilen şemasına bağlıdır. Sertifika seri üretim için verilir ise - son kullanma tarihi 1- 5 yıl arasında olabilmektedir.. Ayrıca sıhhi-epidemiyolojik sertifika, tek bir teslimat için verilebilmektedir, bu durumda tek bir teslimat için bir sertifikasyon iş akışını seçebilirsiniz.

 Ukrayna  hijyen sertifikası edinmek için:
1.Belgelendirme için gerekli belgelerin hazırlanması ;
2.Laboratuar testleri için numune  hazırlanması;
3.Numune kabul ve ürün test başvurularının kaydı;
4.Laboratuar testlerinin belirlenmesi;
5.Dokümanların analizi;
6.Laboratuar testleri;
7.Karar( test sonuçlarına göre uzmanlar tarafından verilir);
8.Taslak sertifikanın hazırlanması;
9.Onaylanmış taslak temelinde hijyen sertifikasının basımı


UYGUNLUK BEYANI(DEKLARASYON)

Uygunluk Beyanı - üretici veya yetkili kişinin ürünlerin  ilgili norm-standart gerekliliklerine uygun olduğunu  ifade eden belgedir.
Uygunluk Beyanı ilgili ürüne ait GTİP kodu esas alınarak akredite belgelendirme kuruluşu tarafından tescil edilebilir.
Akredite belgelendirme kuruluşu,  uygunluk beyanını, uygunluk beyanına ait tanımlamaları bir kayıt numarası ile sisteminde kaydeder, beyan Ukrayna topraklarında geçerlidir.
Sadece Ukrayna’da yerleşik bir kişi-kurum teknik düzenlemelere ürünlerin uygunluğunu beyan edebilir.
Üretici uygunluk beyanı ve / veya Kanun kapsamında verilen uygunluk sertifikası ile belgelendirilen ürünler  ulusal uygunluk etiketi taşıma hakkına sahiptir.
Uygunluk sertifikası  veya uygunluk beyanı-ulusal uygunluk işareti olmayan ürünlerin (ithal edilen ürünler dahil olmak üzere) satışı yasaktır.
Ukrayna topraklarına mal ithalatında gümrük temelli uygunluk değerlendirme prosedürleri gereği ürünün Ukrayna topraklarına  geçişini sağlayan uygunluk beyanı ve kalite sertifikalarının mevzuatın öngördüğü şekilde hazır bulundurulması gerekmektedir.

YANGIN GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
Üründe alev yayılımı, yangın dayanımı sınıfının belirlenmesi gibi test gerektiren ürünler için (inşaat malzemeleri, kablolar, vs.) gerekli testlerin gerçekleştirilmesi ve uygunluk sertifikasının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sertifika, ürünlerin Ukrayna yangın normlarına uygunluğunu kanıtlamaktadır. Bu sertifika Ukrayna İç İşleri Bakanlığına bağlı MNS kuruluşu Yangın birimleri tarafından verilmektedir. Yangın sertifika merkezleri mutlak MNS kuruluşu tarafından akredite( yetkilendirilmiş) edilmiş olmalıdırlar. Yangın belgesi zorunlu ürünler dışında gönüllü olarak da verilmektedir.

RET MEKTUBU
Akredite(yetkilendirilmiş) sertifika merkezleri tarafından verilen ve ilgili ürünün sertifikalandırılmasının zorunlu olmadığını beyan eden belgedir. Muafiyet mektubu olarak da adlandırılan bu mektup sertifika merkezi tarafından belirli formda hazırlanarak imza ve kaşe ile onaylanmaktadır. Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ukrayna’nın kendine özgü ret mektubu formatı ve uygulaması bulunmaktadır.
Ret Mektubu iki tipte verilmektedir:
1.    Ürünlerin satışı için Ret mektubu- Firma ve firma yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.
2.    Gümrük birimleri için Ret Mektubu- Belirli bir gümrük birimi ve yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.