+90 212 607 13 75  |  info@eurogost.com  |                        

BELARUS KALİTE BELGELERİ

BEYAZ RUSYA(BELARUS)KALİTE  SERTİFİKASI
01.04.1994 tarihinden itibaren Beyaz Rusya da yaşam, sağlık ve mülkiyet açısından tehlike potansiyeli oluşturan  ürünler  için BelST sertifikası  sistemi oluşturulmuştur. 15.04.1994 tarihinde de ülke içerisinde ve gümrüklerde zorunlu hale getirilmiştir. BelST belgesi, ürünlerin kalite ve güvenliğinin Beyaz Rusya standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. Ürünlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürünler için zorunlu, bazı ürünler için ise istek üzerine yapılmaktadır. BelST Sertifikası, ilgili ürünün akredite laboratuarlarda test edilmesi ve akabinde test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından sertifikanın hazırlanması şekliyle hazırlanmaktadır. BelST belgesi gümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada  mağazalarda da yapılan denetimlerde de talep edilmektedir.  
Beyaz Rusya’da ilgili ürünün satışını yapmak için ön şart olarak BelST sertifikası aranmaktadır. BelST Sertifikası olmayan ürünlerin Beyaz Rusya pazarında satılması son derece zordur.

Belarus  Sertifikası Çeşitleri

•    1 yıllık (Seri üretim)BelST Sertifikası 1 yıl süre için verilen bu belge türünde alınan numune ve dokümanlar ışığında belgelendirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

•    3 yıllık (Seri Üretim)BelST  Sertifikası : Tetkik personeli üretim yerinize gelerek inceleme yapmakta , test için numune seçmekte , yapılan tetkik ve numunelerin laboratuar testlerini başarı ile tamamlaması  sonucunda sertifika hazırlanmaktadır. Bu Sertifika tipinde her yıl yıllık inceleme yapılması gerekmektedir.

•    Parti ve Sözleşme bazında BelST Sertifikası : Parti bazında sertifika, belirli bir parti numarasına sahip ürünlere ait evrak ve bilgiler alındıktan sonra  ihracatçı adına düzenlenir.
Sözleşme bazında BelST Sertifikası: Üretici ve alıcı firma arasındaki satış sözleşmesi bazında verilmektedir. Bu sertifika için  iki firma arasında imzalanan sözleşme ve  ihracat faturası gerekmektedir. Bu sertifika ihracatçı veya ithalatçı adına düzenlenmektedir.

RET MEKTUBU
Akredite(yetkilendirilmiş) sertifika merkezleri tarafından verilen ve ilgili ürünün sertifikalandırtmasının zorunlu olmadığını beyan eden belgedir. Muafiyet mektubu olarak da adlandırılan bu mektup sertifika merkezi tarafından belirli formda hazırlanarak imza ve kaşe ile onaylanmaktadır. Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ukrayna’da her bir ülkenin  kendine özgü ret mektubu formatı ve uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca, ilgili ürünün gümrük birliği sertifikasyonu-deklarasyonu kapsamında olmadığına dair EAC ret mektubu da verilebilmektedir.
Ret Mektubu iki tipte verilmektedir:
1.    Ürünlerin satışı için Ret mektubu- Firma ve firma yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.
2.    Gümrük birimleri için Ret Mektubu- Belirli bir gümrük birimi ve yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.