+90 212 607 13 75  |  info@eurogost.com  |                        

EAC-GÜMRÜK BİRLİĞİ BELGELERİ

EAC (CU TR) GÜMRÜK BİRLİĞİ TR SERTİFİKASI/DEKLARASYONU
Şubat 2012 yılından itibaren Rusya federasyonu , Kazakistan ve Belarus arasından yapılan anlaşma gereği ürün belgelendirmede ortak direktifler kullanılmaya başlanmıştır. 2013 yılında 47 ana doküman hazırlanmış ve 20 adet direktif oluşturulmuştur.
Gümrük Birliği’nin karar verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) bazı ürünlerin ithalatını uygunluk değerlendirmesi koşuluna bağlanmıştır. AEK’nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük beyannamesi ile birlikte sunulacak teknik düzenleme uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTIP) bazında ürün listesi belirlenmiştir.
Devlet akreditasyon kurumu tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşları tarafından kapsamdaki ürünlerin deklarasyon/sertifikasyon şeklinde belgelendirme işlemleri yapılmaktadır.
Gümrük birliği TR sertifikası Gümrük Birliği ülkelerince ithal edilen ürünlerin mevcut yasa ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda, tüm gümrük birliği ülkelerinde ithal edildikten sonra montajı yapılan makine ve ekipmanların ilave endüstriyel kullanım izni gerektirmeyecek şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Gümrük birliği TR sertifikası/deklarasyonu belirli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir

CU TR Gümrük Birliği Belgelendirme şekilleri:

  1c : Belli sayıda üretilmiş ürünler için düzenlenmektedir.
  3c : Aynı anda bir partide üretilmiş ürünler için düzenlenmektedir.
  4c : Belirlenmiş bir ürün için düzenlenmektedir.

CU TR Gümrük Birliği Belgelendirmesi için üye ülkelerin herhangi birinde resmi olarak kayıtlı bir "Temsilci Firma" gerekmektedir.
Gümrük Birliğinde halen geçerli olan Teknik Direktifler

ТR СU 001/2011 Demiryolu taşıtları güvenliği
ТR СU 002/2011 Yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı güvenliği
ТR СU 003/2011 Demiryolu taşımacılığı altyapı güvenliği
ТR СU 004/2011 Alçak gerilim ekipmanlarında güvenlik
ТR СU 005/2011 Ambalaj malzemelerinde güvenlik
ТR СU 006/2011 Havai fişeklerde güvenlik
ТR СU 007/2011 Çocuk ve ergenlere yönelik ürünlerin güvenliği
ТR СU 008/2011 Oyuncaklarda güvenlik
ТR СU 009/2011 Parfüm ve kozmetik ürünlerde güvenlik
ТR СU 010/2011 Makine ve ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 011/2011 Kaldırma ekipmanlarında güvenlik
ТR СU 012/2011 Patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 013/2011 Akaryakıt gereklilikleri
ТR СU 014/2011 Yol güvenliği
ТR СU 015/2011 Tahıl güvenliği
ТR СU 016/2011 Gaz halindeki yakıtlarla çalışan ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 017/2011 Hafif sanayi ürünlerinde güvenlik
ТR СU 018/2011 Tekerlekli araçlarda güvenlik
ТR СU 019/2011 Kişisel koruyucu ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 020/2011 Elektromanyetik uyumluluk
ТR СU 021/2011 Gıda ürünlerinde güvenlik
ТR СU 022/2011 Gıda ürünlerinde işaretleme
ТR СU 023/2011 Meyve ve sebze suyu ürünleri için teknik kurallar
ТR СU 024/2011 Yağ ve yağ ürünleri için kurallar
ТR СU 025/2012 Mobilya güvenliği
ТR СU 026/2012 El sanatlarında güvenlik
ТR СU 027/2012 Gıda takviyeleri, diyet ürünleri için güvenlik
ТR СU 028/2012 Patlayıcı ürünler için güvenlik
ТR СU 029/2012 Gıda katkı malzemeleri için gereklilikler
ТR СU 030/2012 Özel gıda dışı yağlar, özel akışkanlar için gereklilikler
ТR СU 031/2012 Zirai, ormancılık alanlarında kullanılan traktör ve treyler için güvenlik

RET MEKTUBU
Akredite(yetkilendirilmiş) sertifika merkezleri tarafından verilen ve ilgili ürünün sertifikalandıılmasının zorunlu olmadığını beyan eden belgedir. Muafiyet mektubu olarak da adlandırılan bu mektup sertifika merkezi tarafından belirli formda hazırlanarak imza ve kaşe ile onaylanmaktadır. Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ukrayna’nın kendine özgü ret mektubu formatı ve uygulaması bulunmaktadır. İlgili ürünün ayrıca gümrük birliği sertifikasyonu-deklarasyonu kapsamında olmadığına dair EAC ret mektubu da verilebilmektedir.
Ret Mektubu iki tipte verilmektedir:
1.    Ürünlerin satışı için Ret mektubu- Firma ve firma yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.
2.    Gümrük birimleri için Ret Mektubu- Belirli bir gümrük birimi ve yöneticisi adına akredite belgelendirme kurumu tarafından hazırlanan mektuptur.